،قطعا بیشتر کنجکاو شدید که بدانید این ساعتها چه فرق ی با ساعتهای دیگر دارد. اما می بایست گفت قیمتها با توجه به سطح درآمد شهروند سوئیسی آن از نوع استاد کار ماهر که افراد کمی را حاوی می شود جهت یکسال با نرخ های تبلیغاتی کمپانی و مالیاتهای سرسام آور( که اما تمام باید پرداخت کنند گریزی از آن نیست ) تطابق دارد .


خرید ساعت مچی مردانه

فروشگاه ثنا,خرید ساعت مچی مردانه اصل,خرید ساعت مچی مردانه ارزان,خرید ساعت مچی مردانه
تاریخچه :
این نوع ساعت جهت اولین بار در سال 1676 توسط Reverend Edward Barlowاختراع شد.
در آن زمان به نبود انرژی الکتریکی دسترس ی به نور در شب مساله بود و مانند وقت حال با کلید نمی توانستید اتاق را نورانی بکنید و زمان را متوجه شوید ، یا ساعتهائی دیواری یا رومیزی که نورزمینه یا " بک لایت " باشند وجود نداشت برای اینکه بدانید چه زمانی از شب راسپری می بکنید ، میبایست ازرختخواب برخیزید و شمعی یا چراغ نفت سوزی را روشن بکنید و پس به ساعت نگاه بکنید . همین طور این سیستم جهت ساعتها شهری که زیاد در آن متداول بود ، کارآئی زیاد ی جهت مردم داشت. زیرا قطعا نمی بایست در میدان اصلی باشید تا ساعت را بدانید و در هر جائی که صوت ساعت را می شنیدید میتوانستید از زمان شبانه روز در آن لحظه آگاه شوید.
نحوه عملکرد :
کارکرد این ساعتها به این طریق است که در هر ساعت از شبانه روز با فشار بر دکمه با گوش کردن به اصواتی که از ساعت انتشار می شود بدون نگاه به صفحه ساعت می توانستید از زمان آگاه شوید. اما مانند سیستم ارسال متن " مورس " یک فرمول خیلی آسان دارد.
به این طریق که این ساعتها جهت نشان دادن ساعت از زنگ یا موسیقی استفاده می کنند، پس جهت نشان دادن یک ربع یا 15 دقیقه از یک موزیک دیگر مصرف میشد و در انتها جهت دقائق قدیم از ربع ساعت یا بین دو ربع ساعت از زنگ دیگر یا موزیک دیگر مصرف می شود.

به طور مثال ساعت ابتدا با صدای شکل موزیک ، سه بار بصدا درمی آید که به مفهوم ساعت 3 است و پس دو بارصوت آهنگ یا زنگ یکسان ولی مفرق از سه زنگ اول شنیده می شود که به معنای گذشت دو ربع ساعت یا نیم ساعت از ساعت 3 است و در انتها با موزیک ی مفرق از دو موزیک قبلی چهار بارزنگ می نوازد که به نشانه گذشت 4 دقیقه از 3:30 است که با جمع دو ربع ساعت قبلی مجموعا 34 دقیقه می شود .

پس شما در هر جائی که ولوم این موزیک ها به گوشتان می رسد متوجه میشوید که ساعت 3:34 دقیقه است.
تهیه دست ساز این ساعت که کاملا به صورت مکانیکی است بدون مصرف از تکنولوژهای دیجیتال، یک اثر هنری است که با مهارت صنعتی همراه با محاسبات پیچیده آمیخته شده است .
تصور اینکه در هر ساعت از شبانه روز با فشار یک دکمه بر روی ساعت و تنها با شنیدن اصوات بتوانیم زمان ر ا تشخیص بدهیم، امری غیر باور به نظر می آید .
جهت اطلاعات وسیع تر چند فیلم جالب کوتاه از سازندگان و متخصصین ساعت در جهان را تهیه کردیم تا بیشتر با این نوع ساعت آشنا شوید.همچنین شرکت " وشرون کنستانت " که از مجموعه های قدیمی صاحبنام ساعت است برای آشنائی علاقمندان و تشخیص اینکه تا چه اندازه قادر به تشخیص زمان باراهنمای ساعتهای مینونت ریپیتر هستید، نرم افزار ی در تلفن های آی فون بطور قرار داده است ( شکل 1 ) که هر بار بهآموزش این ساعتها یک زمان معین را با استفاده از زنگ های مختلف به شما اعلام می نماید شما زمان محدودی دارید تا برداشت از اعلام شده را در سری ویژه درج بکنید و پس برنامه صحت یا عدم صحت تشخیص زمان را به شما اعلام می نماید .