مواد عایق مناسب برای موتور خانه منزل شما به نوع عایق و مکان مورد مصرف بستگی دارد. پیمانکار در این زمینه میتواند شما را آموزش ی نماید تا بهترین مورد را گزینش بکنید .


پشم سنگ سپاهان

پشم سنگ,پشم سنگ ایران,پشم سنگ سپاهان

فایبرگلاس : متداول ترین نوع عایق است از شیشه ذوب شده بدست می آید و اکثرا ٌ ً به رنگ زرد یا صورتی است و به صورت پتوی لوله ای در می آید.
پشم سنگ: در سنگ: از سنگ ساخته شده است و تولید آن شبیه فایبرگلاس است اما به جای شیشه از سنگ ساخته شده است. الیاف خاکستری یا قهوه ای به صورت خشت یا پتو در می آیند.
سلولز: ساخته شده از ورق بازیافتی پاره پاره مانند مقوا روزنامه است که با مواد شیمیایی ترکیب شده و در مساوی آتش یا نفوذ حشرات مقاوم می شود و به وسیله ی دستگاه به شکل اسپری در می آید.
عایق ترکیبی: ً پلی اورتان یا فوم پلی اورتان در تخته ها محکم برای عایق کاری زیر زمین، سقف کلیسا جدارها مورد استفاده قرار میگیرد.


عایق اسپری فوم
عایق اسپری شده از فوم پلی اورتان است. تولید نماید گان از این عایق جهت تولید آبگرمکن ها و یخچال ها استفاده می کنند. پلی اورتان مایع به وسیله ی لوله اسپری با فشاری تنظیم شده تلمبه زده می شود زمانی که روی سطح دیوارها پاشیده می شود منبسط شده مانع عایق را تشکیل می دهد.

برخلاف مواد عایق سنتی مانند فایبرگلاس یا سلولز، عایق اسپری فوم حفره های ریز را پر و درز گیری می نماید . این مواد از اتلاف انرژی پیشگیری می نماید .

جهت مصرف از این عایق بایستی افرادی را استخـدام کنید به اینکه بفرد دن این تکنولوژی نو کار آسان ای نیست و مطمئناً بدون یاری گرفتن با مساله روبرو می شوید.

تعرفه ی استفاده از این عایق سه مساوی بیشتر از مواد سنتی است. وقتی که برای عایق کاری پروگرام ریزی می بکنید به خاطر داشته باشید که استفاده از موانع بخار تهویه برای عادی کردن هوا انتقال رطوبت در همه منزل هم خیلی مهم است.

تنها طبق موارد زیر میتوانید عایق کاری را به تنهایی انجام دهید:

تشخیص میزان نوع عایق
خرید عایق اضافه از پیمانکار
تغییر ایجاد نکردن در ساختار
خشک بودن عایق نصب صحیح
مناسب بودن شکل و اندازه ی پشت بام
مصرف از موانع بخار و تهویه در عایق کاری
موانع بخار:
در هوای سرد، بخار آب هوای گرم از طریق شکاف ها و سوراخ ها انتقال می یابد و در سطح سردتر مانند دیوارهای خارجی، سطح پایینی پشت بام و داخل عایق متراکم می شود. این تراکم باعث پوسیدگی عایق، فریم چوب، خرابی رنگ پشت بام می شود.

مانع بخار نصب شده بین عایق سطوح داخلی از ایجاد چنین مشکلی پیشگیری می نماید .

چنانچه عایق را به تنهایی نصب می بکنید زمان استفاده از مانع بخار مواد زیر را به خاطر بسپارید:

قطعا ً مانع بخار را به طرف بخش داخلی دیوار یا قسمت گرم ناحیه ی عایق کاری شده قرار دهید.
مانع بخار پلی اورتان را به کف ساختمان اضافه بکنید تا رطوبت زمین تراکم هوای سرد کاهش یابد.
جهت لایه های اضافی عایق از مانع بخار دیگری مصرف نکنید. این کار رطوبت داخل لایه ی اول را به دام می اندازد.
تهویه:
به نظر می رسد تهویه ی اتاق زیر شیروحی با عایق کاری تطابق نداشته باشد ولی در واقع برای نگه داشتن هوای تازه به دور خانه بسیار زیاد حیاتی است.

اتاق زیر شیروانی تهویه نشده، در تابستان هوای گرم را در نگه میدارد دمای داخل خانه را تا چندین درجه ارتقا میدهد و به دستگاه تهویه (کولر) آسیب می رساند.

در زمستان، هوای گرمتر محبوس در اتاق زیر شیروانی باعثپیشگیری از یخ زدگی می شود.

هرگز تهویه اتاق زیر شیروحی را با عایق پوشش ندهید. اگر منزلتان تهویه اتاق زیر شیروحی ندارد قبل از نصب عایق قطعا ً آن را کار بگذارید. در این مورد میتوانید پیمانکار کمک بگیرید.

جهت کیفیت خوبتر هوای داخلی و صرفه جویی در انرژی میتوانید در بازبینی تهویه ی گرما سرمایه گذاری بکنید . این دستگاه جریان همیشگی هوا را در منزل فراهم می بکنید و از هوای پاک و سالم در خانه مطمئن خواهید شد.