آن‌چه از تیزر قسمت ۱۹ مجموعه شهرزاد بر می‌آید این است که عشق مثلثی شیرین–شهرزاد قباد روند کلی جریان را پیش خواهد برد. شیرین زاغ سیاه قباد را چوق می‌زند از اکرم، ندیمه‌اش می‌شنود که «با اولین سری مهمون‌ها که می‌رفتن آقا قباد هم رفتند.»


دانلود قسمت 19 شهرزاد

دانلود سریال شهرزاد قسمت 19,دانلود قسمت 19 شهرزاد,دانلود سریال شهرزاد قسمت نوزدهم

بخش‌هایی از ماجرا به روابط دوستانه شهرزاد و قباد می‌پردازد که از زبان قباد می‌شنویم شب‌هایی که پیش تو هستم اصلا خواب به چشم م نمی‌رود، صبحش عذاب وجدان می‌گیرم که برای چه وقتی پیش تو بودم وقتم رو با خواب کشتم.

اما شیرین، ماجرای تازه‌ای جهت پیش بردن دارد. ماجرایی که منجر به فاصله گرفتن قباد از شهرزاد می‌شود؟ قباد به شهرزاد می‌گوید گمونم بسیار زیاد نیز بی‌میل نیستی زودتر از شر من خلاص شی. و شهرزاد که گمان می‌برد این مورد به دیدن فرهاد دماوندی در کافه بستگی دارد می‌گوید من واقعا تصادفی دیدمش.

جدای این‌ها، این بار با قتل تازه به دست یک ناشناسِ صورت پوشیده مواجهیم. ماجرایی که فردا دوشنبه روایت خواهد شد.