ASP.Net یک platform (بستر اجرای نرم افزار ) جهت ی گسترش ی وب است که یک مد برنامـه نویسی یک زیرتولید و ساخت پروگرام جامع و سرویس های متنوعی جهت تهیه و تولید برنامـه های تحت وب کارامد و قدرتمند برای PC شبیه تلفن همراه ها ارائه می دهد. ASP.Net علاوه بـر پروتکول HTTP از دستورات سیاست های HTTP برای تنظیم یک ارتباط و همکاری دوطرفه از مرورگر به سرور مصرف می نماید .

آموزش asp.net با c#

آموزش asp.net,آموزش asp.net mvc,آموزش asp.net با c#,clicksite.ir

ASP.Net بخشی از بستر اجرای نرم افزار (platform) Microsoft.Net است . برنامـه کاربر دی های تحت ASP.Net کدهای ترجمه یا کامپایل شده ای هستند که از مولفه های (component) گسترش پذیر (extensible) قابل مصرف ی مجدد موجود در.Net Framework مصرف می نماید . این کدها می توانند از کلیه ی سلسله مراتب (hierarchy) کلاس ها در.Net Framework استفاده کنند.

کدهای برنامـه ASP.Net می توانند به هرکدام از زبان های زیر نوشته شوند.

C#

Visual Basic.Net

Jscript

J#

ASP.Net برای تولید برنامـه های تحت وب تعلت ی (interactive) و مبتنی بر داده (داده محور یا data-driven) از طریق اینترنت استفاده می شود، که حاوی تعداد بسیار زیاد ی وسائل کنترلی (control) از قبیل textboxها، دکمه ها وlable هایی برای پیکربندی و دستکاری کد جهت ایجاد صفحات HTML است .


مـدل فرم های وب(web form model) ASP.Net:

فرمهای وب ASP.Net قابلیت رویداد محور بودن (event-driven) را به پروگرام های تحت وب، اضافه می نماید . مرورگر، فرمی از وب را به سرور وب ارسال می نماید و سرور در پاسخ صفحه ی نشانه گذاری شده (markup page) یا صفحه HTML را برمی نماید . تمام کار های سمت سرویس گیرنده (client-side) کاربر برای پردازش stateful (پایدار) به سرور فرستاده می شوند. سرور، خروجی (output) عملیات فرد را پردازش می نماید و عکـس العمل هایی نشان می دهد. هم اکنون HTTP یک پروتکل stateless (ناپایدار) است . چارچوب کاری (framework) ASP.Net به ذخیره سازی اطلاعات مربوط به وضعیت (state) برنامـه ی تحت وب (web application) کمک می نماید که حاوی موارد زیر است .

1. Page state

2. Session state

وضعیت صفحه وضعیت مربوط به کاربر است ، برای مثال محتویات فیلدهای ورودی (input field) مختلف در فرم وب. Session state مجموعه ای است حاصل از صفحات مختلف ی که کاربر از آن ها را بازدید با آن ها کار کرده است، به عنوان مثال می توان به کل session state اشاره کرد . جهت واضح کردن مفهوم مجوز دهید در ادامه مثالی از سبد خرید ارائه دهیم. فرد مورد هایی را به سبد خرید اضافه می نماید . مورد ها از صفحه ای گزینش می شوند که صفحه مورد ها نامیده می شود، کل مورد های جمع آوری شده قیمت ها در صفحه ای مفرق نشان داده می شوند که صفحه سبد خرید نامیده می شود. تنها HTTP نمی تواند مسیر تمام اطلاعات ورودی از تمام صفحات مختلف را حفظ نماید . Session state(وضعیت session) زیر تهیه و تولید سمت سرور (server side infrastructure) ASP.Net تمام اطلاعاتی که به صورت همه ی در طی یک session جمع آوری شده را دارد.

ASP.NET runtime ، page state (وضعیت صفحه) را از سمت / به سمت سرور در همه صفحه تقاضاها حمل می نماید و در زمان اجرا، کدهای asp.net را تولید می نماید کامپوننت های مربوط به بخش سرور را در فیلدهای پنهان ترکیب (می گنجاند می نماید .

از این طریق سرور از وضعیت کلی پروگرام ی کاربر دی آگاه شده و به یکروش اتصال دو لایه (two-tiered connected way) عمل می نماید .

مـدل کامپوننت ASP.Net:

این مد از ASP.Net ساختارهای مفرق ی از صفحات ASP.Net را ارائه می دهد. اساسا این مدل ، مدل ی است که موارد زیر را توصیف می نماید :

مولفه های بخش سرور حاوی تمام ی عناصر HTML یا تگ هایی مانندکنترل های سرور که به گسترش رابط پیچیده ی فرد کمک می نماید ، برای مثال کنترل calendar یا کنترل Gridview.

ASP.Net فن آوری است که تحت.Net Framework کار می نماید که حاوی تمام خصوصیات ی مربوط به وب می شود..Net Framework از سلسه مراتب شئ گرایی تولید و ساخته شده است. نرم افزار وب ASP.Net از صفحات تهیه و تولید شده است. وقتی که فرد تقاضای صفحه ی ASP.Net دارد، IIS فرایند صفحه را به سیستم ASP.Net runtimeمحول می نماید .


ASP.Net runtime (زمان اجرا) صفحه ی.aspx را به نمونه ای از کلاس تبدیل می نماید که به ارث برده شده از صفحه ی کلاس پایه ی Net framework است .


1) Common Language Runtime یا CLR (زمان اجرای زبان مشترک)

مدیریت حافظه، مدیریت استثنائات، اشکال زدایی، نقد امنیت، اجرای نخ ها (thread execution) رفع تهدیدات و خطرات، اجرای کدها، کدهای ایمن بازبینی و تایید صحت و همین طور فرایند ترجمه یا کامپایل را اجرا می نماید . برنامـه ایی (کدهایی) که مستقیما توسط CLR مدیریت می شوند، برنامـه های مدیریت شده نامیده می شوند. ی که یک کد مدیریت شده کامپایل می شود، کامپایلر (compiler) source code را به کد زبان میانی مشترک مستقل از CPU ((IL تبدیل می نماید . (کامپایل پویا یا ترجمه ی درجا) Just in time compiler (JIT) کد IL را به کدnative (بومی) تبدیل می نماید که ویژه ی CPU است .


2).Net Framework Class Library

حاوی کتابخانه ای غنی و وسیع از typeها است که امکان و قابلیت بارها مصرف از آن ها (library of reusable types) وجود دارد. کلاس ها، ساختارها، رابط ها (interfaces) و مقادیر شمارشی (enumerated values) که جمعاً نوع (type) نامیده می شوند.3) Common Language Specification(معین ات زبان مشترک)

حاوی معین اتی برای زبان های پشتیبانی شده تحت .NET پیاده سازی یکپارچه سازی زبان (language integration) است

4) Common Type System (سیسـتم نوع مشترک)

راهنمای ی ها و دستور العمل هایی جهت تعریف / اعلان، استفاده و اجرا typeها در runtime(زمان اجرا) رابطه متقابل زبان فراهم می نماید .


5)Metadata و Assemblies

Metadata داده های دودویی (binary information) هستند که یا در فایل های اجرایی انتقال پذیر (Portable executable) و یا در حافظه ذخیره می شوند. Assembly واحد منطقی است که حاوی assembly manifest، کد IL، مجموعه ای از منابع مانند فایل های عکس ی غیره است .

6) Windows Forms (فرم های ویندوز)

فرم های ویندوز دربردارنده ی نمایش گرافیکی (graphical representation) کلیه ی پنجره (window) هایی است که در برنامـه ی کاربر دی (app) نشان داده می شوند.

7) ASP.Net و ASP.Net AJAX

ASP.Net مد توسعه و پروگرام نویسی تحت وب (web development model) و AJAX شاخه ی از (یا افزونه ای برای ) ASP.Net برای توسعه و اجرای قابلیت ها امکانات AJAX است . ASP.Net AJAXحاوی کامپوننت هایی است که به برنامـه نویس تحت وب اجازه می دهد که داده را در یک وب سایت بدون نیاز به بارگذاری مجدد در صفحه آپدیت و ظهور رسانی نماید .

8) ADO.Net

فن آوری است که برای کار با داده پایگاه داده استفاده می شود. ADO.Net دسترسی به منابع دیتا مانند سرور SQL، OLE DB, XML و غیره را فراهم می نماید . این فن آوری امکان اتصال با منابع دیتا را جهت بازیابی، دستکاری آپدیت کردن دیتا فراهم می نماید .

9) Windows Workflow Foundation (WF)

به ساختن workflow applicationها (برنامـه هایی که به پیگیری و مدیریت تمام کار ها از ابتدا تا انتهای پروژه کمک می کنند) در ویندوز کمک می نماید ، که حاوی activities، runtime workflow ، designer workflow و یک rule engine است .

10) Windows Presentation Foundation

تمایزی بین رابط فرد ی (user interface) منطق تجارت ایجاد می نماید و با مصرف از داکیومنت ها، media، گرافیک های دو و سه بعدی، کارتون جالب و غیره به ساخت گسترش ی رابط های کاربر ی خیره کننده ی بصری یاری می نماید .

11) Windows CardSpace

امکان دسترسی به منابع و به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی به صورت امن همراه با ایمنی کامل را در محیط اینترنت فراهم می آورد.

12) Windows Communication Foundation (WCF)

فن آوری است که برای ساخت و اجرای سیستم های متصل استفاده می شود.


13) LINQ

امکانات data querying (پرسمان از داده) را با استفاده از سینتکسی (دستور نحوی) که شبیه به سینتکس query language SQL (زبان پرسمان از داده ی SQL) قدیمی است به زبان های (تحت).Net انتقال می دهد (اضافه می نماید ).


اجزای.Net Framework 3.5

قبل از رفتن به پارت بعدی از Visual Studio.Net مجوز دهید نگاهی به کامپوننت های.Net framework 3.5. داشته باشیم. جدول زیر کامپوننت های.Net framework 3.5. و کاری که انجام می دهند را توضیح می دهد.


Common type system : زیرتهیه و تولید زبان مشترک معین ات و استاندارد بازی‌است که بوسیله مایکروسافت توسعه‌داده شده و بوسیله بنیادهای ایزو و ECMA استانداردسازی شده‌ و کدهای قابل اجرا و محیط اجرایی زمان اجرا را تبیین می نماید . این معین ه ها در واقع محیطی را تعریف می نماید که اجازه می دهند بدون توجه به سیـستم علت اجرا کنندۀ نرم افزار ، بتوان زبانهای سطح بالای گوناگون را بدون نیاز به بازنویسی جهت سیـستم علت ویِژگزینشه با ساختوارۀ یا معماری معین مورد استفاده قرار داد. نمونه هایی از زبانهایی که زیرتولید و ساخت زبان مشترک را پیاده سازی می کنند عبارتند از چارچوب دات نت زبان آزاد متن‌باز مونو Mono زبان دات نت قابل حمل Portable.NET.