گلفروشی

آزالیا:

اسم علمی خرزهره هندی Rhododendron simsii، مشهور به Azalea. از خانواده Ericaceae است و گونه simsii بومی چین است.
ارتفاع و گسترش آن به حدود ۵/۱ متر می رسد، برگچه های این گونه سبز تیره، نیزه ای یا تخم مرغی باریک است . گل های آزاله اواسط بهار باز می شوند و به شکل قیفی، به قطر ۵ تا ۸ سانتی متر به طول ۳ سانتی متر هستند . گل ها به صورت خوشه ای از ۲ تا ۵ گل در انتهای شاخه ظاهر می شوند.
جنس گل صد تومانی ً درختچه های کوچک را حاوی می شود و به ندرت درختان بزرگ در آن یافت می شود . کوچکترین گونه های در حال بیشتر شدن به 10-100 سانتی متر بلندی قد میرسند بزرگترین آنها که با نام giganteum R. ، منتشر شده است، بیش از 30 متر طول دارد.
این گیاه به نور متوسط ، گرما معمولی، آبکمک مبوسیله تا زیاد، رطوبت ۷۰ تا ۹۰ درصد خاک اسیدی احتیاج دارد.
کود مورد نیاز خرزهره هندی را می توان به میزان ۳ گرم درلیتر، هر هفته، ازفروردین تا شهریور مصرف نمود.
مخلوطی از پیت ماس، خاک برگ حاصله ازبرگهای کاج و کود دامی برای پرورش این گیاه مناسب و مطلوب است.
هوای سرد برگها گیاه را سیاه می نماید .
چنانچه در طول مدت زندگی آزاله، حلقه های سفید رنگی روی برگها دید ید، با سم حشره کش نفوذی هفته ای یکبار سمپاشی بکنید تا علایم برطرف گردد. مواظب گلها باشید که سم روی آنها نریزد.
برگهای زرد و آغشته به تار عنکبوت را بایستی هر دو هفته یکبار با سم کنه کش سمپاشی نمایید.
تامین رطوبت درکم شدن کنه ریز قرمز که این علایم را به وجود می آورد، تاثیر گذار است.
نور کم محیط یا کلسیم بیش ازحد خاک می تواند برگها را کمرنگ نماید . گیاه را به محل پرنورتری ببرید با آب باران یا آب حاصله از ذوب برفک یخچال، یا آب جوشیده سرد شده گیاه آزاله را آبیاری بکنید تا علایم برطرف شود. در صورتی که غنچه ها باز نشوند، می توان فهمید که آبکمک زیاد از میزان بوده یا هوای گرم علت آن است.
برگهای در تاثیر کمبود مواد غذایی ریز باقی می مانند گلها تشکیل نمی شوند.
مواد براق کننده شیمیایی به گیاه شدت آسیب رسانده و روی برگها لکه های قهوه ای ایجاد می نماید .
از اوایل پاییز که دوره استآسان شروع می شود جوانه ها به وجود می آیند. میزان آب را بایستی معتدلانه کرد وکود دهی را قطع نمود درجه گرما محیط در حدود ۱۰ درجه نگاه داشت. این کار باید تا شروع گلدهی یعنی اوایل بهار ادامه پیدا نماید . جهت تکثیر آزاله می توانید از اواخر بهار تا اواسط تابستان، به وسیله یک چاقوی تیز، از ساقه های نیمه خشبی، قلمه های ساقه ای با انتهایی تهیه و تولید بکنید و در کمپوست ویژه بذر و قلمه بکارید. خاک گلدان را کمی مرطوب بکنید جهت اینکه قلمه شما آب بافتهای را ازدست ندهد، روی آن را با کیسه پلاستیکی شفاف بپوشانید. گلدانها رادر گرما ۱۶ درجه سانتی گراد نورکافی نگه داری بکنید .