اف ال استودیو

اهرام مصر مثلث از ابتدایی ترین اشکال هندسی بوده که آدم ها در هنر ازاون مصرف میکردند، شکی وجود ندارد اولین نوع از انواع مثلث هم که در هنر از آن مصرف شده مثلث متساول الاضلاع بوده است.

اهرام مصر نمونه بسیاری قدیمی (حدود 2800 سال پیش از میلاد) از فرد ی مثلت در هنر معماری گذشته بوده است. نمونه های دیگر از مصرف از مثلث در هنر تمدن های گذشته را می تواند در کاشی کاری های دیواره معابد Pompeii در نپال نیز دید .

معروف هست تالس (640-550 سال پیش از میلاد) که پدر ریاضیات، نجوم فلسفه یونان باستان بوده از شاگردان می خواهد که به مصر سفر کنند تا از پیشرفت علوم در آن تمدن اطلاعات ضروری را کسب کنند فیثاغورث (Pythagoras) از اولین افرادی بوده که این دستور را می پذیرد و به مصر سفر می نماید .

فیثاغورث از بنیانگذاران علمی موسیقی در جهان بوده از هندسه برای مدل کردن مصرف می کرده ، می خواهیم با استفاده از تجربیات او سلسه مطالبی را پیرامون رابطه موسیقی با علوم هندسه، فیزیک ریاضی شروع کنیم.

مثلث متساول الاضلاع معادل آکورد افزوده موسیقی را می توانیم به روشهای مختلف مـدل کنیم برای شروع کار آسان ترینآموزش را انتخاب میکنم که جمله است از مدل کردن عمودی موسیقی یاهمان هارمونی.

اینراهنمای مد کردن به موزیک دان ها یاری می نماید تا زمان فکر یا گوش کردن به هارمونی عکس بهتری از نت های موسیقی داشته باشند بخصوص برای نوازندگان سازغیر از پیانو.

یک دایره در نظر بگیرید و آنرا به دوازده پارت مساوی (یک اکتاو کروماتیک) تقسیم بکنید و نت ها را به ترتیب روی هر سری بنویسد مانند شکل. یکی از آسان ترین اشکال هندسی که در این دایره تقسیم شده می توان تهیه و تولید مثلت متساوی الاضلاع است .

که چنانچه آنرا تهیه کنید به آن دقت بکنید تفسیر موسیقی آن آکورد افزوده خواهد بود. حتمـا ” شنید که آکوردهای افزوده جدای از اینکه معکوس باشند یا نه چهار حالت بیشتر نیستند که دایره فوق این مساله را بآسانی نمایش میدهد چرا که چنانچه راس بالایی مثلث را در جهت عقربه های ساعت حرکت دهیم تا رسیدن به نت E و انطباق دوباره روی خود، می تواند سه حالت دیگر را به خود بگیرد.

همین طور به روشنی در شکل می توان دید که آکورد افزوده از سه فاصله (که در اینجا هرکدام یک ضلع مثلث هستند ) یکسان معادل 4 نیم پرده تشکیل شده است.

آکوردهای بزرگ، کوچک، sus2 sus4 شما باز می توانید مثلث های دیگری درست بکنید . به شکل بعدی نگاه بکنید که آکوردهای دو ماژور و لا مینور را نمایش میدهد.

این دو مثلث (آکورد) ویژگیها جالبی دارند اولا” اضلاع آنها باهم مساوی است، ثانیا” نسبت به خطی که از D کشیده می شود و به G# خطم می شود متقارن می باشند ، حتمـا ” می دانید که مینور نسبی گام دو ماژور، لامینور است .

به این طریق شما می توانید یکآموزش آسان برای پیدا کردن گامهای مینور و ماژور نسبی پیدا بکنید ، هر چند اینکار در پیانو بخاطر وضوح دیداری که چیدمان نت ها وجود دارد آسان است .

مثلث های متساوی الساقین جالب می باشند یکی از آنها آکورد sus2 را تشکیل میدهد که در شکل مشاهده میکنید و همچنین میتوانید آکوردهای کاسته را نیز باز با یک مثلث متساوی الساقین درست بکنید .

اگر دقت بکنید این مثلث متساوی الساقین حالت آکورد sus2 جهت C و حالت آکورد sus4 برای G دارد. پس می توان به رابطه نزدیک آکوردهای sus در حالت های 2 4 برای فاصله های پنجم با یکدیگر پی برد.

این نکته هم دیدنی خواهد بود چنانچه شما راس D در این مثلث را نسبت به راس C قرینه بکنید به آکورد sus2 دیگری می رسید که پرده عقب تر است آکورد Csus4 قرار دارد.

شما می توانید دامنه مد کردن را ادامه دهید و راجع بهبقیه مثلث ها فکر بکنید ، همچنین می توانید آکوردهای چهار صدایی را با انواع چهار ضلعی ها مـدل بکنید . سئوالی که پیش می آید این است که آیا هستند افرادی که با شنیدن موسیقی این اشکال در ذهن آنها نقش ببندد؟