دانلود آهنگ

آهنگ بگو برا چی از آرمین ۲AFM

بگو برا چیــــ یهویی تمام چیــــ

خراب شد سر چیــــ خراب شد تمام چیــــ

بگو برا چیــــ ، یهویی تمام چیــــ

خراب شد سر چیــــ ، خراب شد تمام چیــــ

بگو برا چی حرف بزن زود باش

به مفهوم اون تو رو بیشتر از من دوس داشت

تفاوت قائل بود بینِ تو با دوستاش

یه کم انصاف توو وجودت بود کاش

بگو ، این روزا به کی دلت قُرصه

خدا نکنه بگیره اون دلِت غُصه

خدا نکنه که عذاب وجدان بگیری

نخواه منو مثِ خودت شادمان ببینی

بگو برا چی ، خودتو خالی کن

دارم دق میکنم بابا یه کاری کن

کجایی تا ببینی که از کلافِگی مُردم

اصاً برو هر کاری دوس داری کن

بگو برا چیــــ یهویی تمام چیــــ

خراب شد سر چیــــ ، خراب شد تمام چیــــ

بگو برا چیــــ یهویی تمام چیــــ

خراب شد سر چیــــ ، خراب شد تمام چیــــ

تو میدونستی تمام مشکلات مو

میتونستی کاری کنی خوش شه حالمو

ولی رفتی یهو ولم کردی فقط بلد بودی خالی کنی پُشت آدم و

میتونستی کاری کنی آماده شم

نزاری بری آواره شم

هم اکنون که رفتی به هیش کی هیچ چیزی نگو از رابطه ای که بود بین ما خواهشاً

بگو برا چیــــ یهویی تمام چیــــ

خراب شد سر چیــــ خراب شد تمام چیــــ

بگو برا چیــــ ، یهویی تمام چیــــ

خراب شد سر چیــــ خراب شد تمام چیــــ

بگو لااقل تا بدونم برا چی

یهو برات بی ارزش شد تمام چی

یهو رفتی بگو آخه سرِ چی

دوس داشتی سوژه خنده تمام شی

بگو ، بایستی میرقصیدم به چه سازی

چی کار باید میکردم تا دلت بشه راضی

تو که هر کاری خُب دوس داشتی کردی

و منم هیچزمان نکردم هیچ اعتراضی

اصاً نمیخوام واسه من دلت بسوزه

آخه کیه مثِ من چشـم بهت بدوزه

همین آدم ایی که هم اکنون همش باهاشونی

همونائین که میکن ولت یه روزه

بگو برا چیــــ ، یهویی تمام چیــــ

خراب شد سر چیــــ خراب شد تمام چیــــ

بگو برا چیــــــــــــ